60 محموله تخم مرغ از محل خرید تضمینی به عراق و افغانستان صادر شد

[ad_1]


مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار گفت: با توجه به آغاز خرید تضمینی تخم مرغ از هفته گذشته، تاکنون 60 محموله تخم مرغ به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است.


رضا ترکاشوند در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این محموله ها در یک هفته اخیر در پایانه های تعیین شده توسط این اتحادیه به قیمت هر کیلوگرم 35 هزار ریال خریداری و پس از بسته بندی به کشورهای هدف صادر شده است.

وی اظهارداشت: این اقدام، علاوه بر افزایش قیمت اولیه تخم مرغ در هنگام خرید از مرغداران، موجب ایجاد ثبات بازار نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه خرید تضمینی تخم مرغ طبق استانداردهای صادراتی انجام خواهد شد، گفت: به همین دلیل تعدادی پایانه صادراتی در استان های مختلف از جمله تهران، قزوین، سمنان و البرز ایجاد شده است تا تخم مرغ به شکل مستقیم از مرغداران خریداری شود.

ویبا تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در خرید تخم مرغ صادراتی از استان های دیگر نداریم، افزود: مرغداران می توانند، تولیدات خود را در این محل عرضه کنند.

وی گفت: اکنون اولویت خرید، برای حمایت از تولید داخل و صادرات به بازارهای عراق و افغانستان است اما در صورت لزوم، این محصول برای تنظیم بازار داخلی نیز عرضه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، از پایان هفته گذشته طرح خرید تضمینی تخم مرغ با نرخ پایه کیلویی 35 هزار ریال در 6 پایانه صادرتی در استان های تهران، البرز، قزوین و سمنان آغاز شد؛ این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ، توسعه صادرات و تنظیم بازار داخلی اجرایی شده است.

اکنون سالیانه 940 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که 840 هزارتن آن تخم مرغ صنعتی و 100 هزارتن آن تخم مرغ بومی است.

بخش عمده صادرات این محصول به مقصد بازار عراق و افغانستان انجام و به شکل موردی به تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، عمان و آذربایجان صادر می شود.

طبق آمارها از ابتدای امسال تا آخر مهرماه 25.1 هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده و تاکنون توقفی در صادرات این محصول نداشته ایم، اما نسبت به مدت مشابه پارسال بدلیل وجود رقبای سرسخت در منطقه حجم صادرات پایین تر بوده است.

پارسال 94 هزار تن تخم مرغ معادل 10 درصد کل تولید به کشورهای هدف صادر شده بود.

[ad_2]

لینک منبع

60 محموله تخم مرغ از محل خرید تضمینی به عراق و افغانستان صادر شد

[ad_1]


مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار گفت: با توجه به آغاز خرید تضمینی تخم مرغ از هفته گذشته، تاکنون 60 محموله تخم مرغ به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است.


رضا ترکاشوند در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این محموله ها در یک هفته اخیر در پایانه های تعیین شده توسط این اتحادیه به قیمت هر کیلوگرم 35 هزار ریال خریداری و پس از بسته بندی به کشورهای هدف صادر شده است.

وی اظهارداشت: این اقدام، علاوه بر افزایش قیمت اولیه تخم مرغ در هنگام خرید از مرغداران، موجب ایجاد ثبات بازار نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه خرید تضمینی تخم مرغ طبق استانداردهای صادراتی انجام خواهد شد، گفت: به همین دلیل تعدادی پایانه صادراتی در استان های مختلف از جمله تهران، قزوین، سمنان و البرز ایجاد شده است تا تخم مرغ به شکل مستقیم از مرغداران خریداری شود.

ویبا تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در خرید تخم مرغ صادراتی از استان های دیگر نداریم، افزود: مرغداران می توانند، تولیدات خود را در این محل عرضه کنند.

وی گفت: اکنون اولویت خرید، برای حمایت از تولید داخل و صادرات به بازارهای عراق و افغانستان است اما در صورت لزوم، این محصول برای تنظیم بازار داخلی نیز عرضه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، از پایان هفته گذشته طرح خرید تضمینی تخم مرغ با نرخ پایه کیلویی 35 هزار ریال در 6 پایانه صادرتی در استان های تهران، البرز، قزوین و سمنان آغاز شد؛ این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ، توسعه صادرات و تنظیم بازار داخلی اجرایی شده است.

اکنون سالیانه 940 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که 840 هزارتن آن تخم مرغ صنعتی و 100 هزارتن آن تخم مرغ بومی است.

بخش عمده صادرات این محصول به مقصد بازار عراق و افغانستان انجام و به شکل موردی به تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، عمان و آذربایجان صادر می شود.

طبق آمارها از ابتدای امسال تا آخر مهرماه 25.1 هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده و تاکنون توقفی در صادرات این محصول نداشته ایم، اما نسبت به مدت مشابه پارسال بدلیل وجود رقبای سرسخت در منطقه حجم صادرات پایین تر بوده است.

پارسال 94 هزار تن تخم مرغ معادل 10 درصد کل تولید به کشورهای هدف صادر شده بود.

[ad_2]

لینک منبع